Truyện Của Nhóm FujoshiBz Mới Cập Nhật Chap

Tên Truyện Thời gian Mới nhất
Ảnh Đế X Ảnh Đế Chap 6 » Tạm ngưng đăng chap trên tt8, vẫn đăng trên page fb
Nghịch Chuyển Mộc Lan Từ
https://www.facebook.com/FujoshiBz-1071125953060012/
Chap 15
Điên Cuồng Vì Cậu
mới tập tành edit còn sai sót và chưa được mượt các bạn gạch nhẹ tay :>>
Chap 3.2
^_^
TRUYỆN MỚITruyện mới được bổ sung vào 7 ngày gần đây
CÓ CHAP MỚITruyện mới được cập nhật thêm chap mới 7 ngày gần đây