/home/tt8/domains/truyentranh8.com/public_html/caches2/tt8-cachekoxoa/f/fatekaleid-liner-prisma-illya-drei/manga.jsonArray ( [iProductID] => 9898 [sProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [sAuthor] => Array ( [0] => Type-Moon [1] => Hiroyama Hiroshi ) [sSuorce] => Array ( [0] => Jikan FS ) [sTag] => Array ( [0] => Action [1] => Comedy [2] => Fantasy [3] => Shounen [4] => Supernatural ) [sComicStatus] => Ongoing [sReadType] => xem từ phải qua trái [sLastChapList] => Array ( [data] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 646588 [Number] => 062.2 [sChapURL] => 62.2 [Name] => [dDate] => 2021-04-09 18:06:27 [iStatus] => 1 ) [1] => Array ( [ID] => 646587 [Number] => 062 [sChapURL] => 62 [Name] => [dDate] => 2021-04-09 18:06:20 [iStatus] => 1 ) [2] => Array ( [ID] => 646586 [Number] => 061 [sChapURL] => 61 [Name] => [dDate] => 2021-04-09 18:06:15 [iStatus] => 1 ) ) ) [iChapCount] => 76 [sDescription] => Đây là phần tiếp theo của Fate/Kaleid Liner Prisma Illya 2wei!.Sau khi hiểu ra được thân phận của Miyu và hạ gục lá bài thứ 8, Miyu lại bị hai kẻ lạ mặt bắt đi. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Liệu Illya có cứu được Miyu? [sPicasa] => //i.truyentranh8.net/2015/0117/9898-fatekaleid-liner-prisma-illya-drei.jpg [iCatID] => ,52,50,75,96,102, [dDate] => 2015-01-17 05:17:46 [dDateUpdate] => 2021-04-18 03:41:56 [sUser] => noname99 [iUserID] => 3518 [iViewHits] => 10,190 [sProductName_en] => Array ( [0] => Fate/kaleid liner PRISMA☆ILLYA 3rei!! ) [iStatus] => 1 [iSubscribe] => 155 [dHangDoiEndDate] => 0000-00-00 00:00:00 [rate_t] => 735 [rate_c] => 103 [iEnglishID] => 1992 [dTransDateStart] => 2018-03-04 03:03:50 [dTransDateEnd] => 0000-00-00 00:00:00 [dPRDateStart] => 0000-00-00 00:00:00 [dPRDateEnd] => 0000-00-00 00:00:00 [dEditDateStart] => 0000-00-00 00:00:00 [allUploader] => Array ( [0] => noname99 [1] => Tồn Diệp Tử [2] => ngocph301 [3] => Kawaisou [4] => cua rang me [5] => thanhlonglong [6] => moiko [7] => MangaRobot [8] => nttvan_02 ) [iTotalViewChap] => 116,091 [iTotalView] => 126,281 [rate] => 7.1 [sLastChapNum] => 62.2 [sLastChapURL] => 62.2 [aListChap] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 646588 [sChapURL] => 62.2 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2021-04-09 18:06:27 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 62.2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [1] => Array ( [ID] => 646587 [sChapURL] => 62 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2021-04-09 18:06:20 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 62 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [2] => Array ( [ID] => 646586 [sChapURL] => 61 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2021-04-09 18:06:15 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 61 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [3] => Array ( [ID] => 359148 [sChapURL] => 60.2 [Name] => Chapter 52-2 [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2018-07-28 12:27:44 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 60.2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [4] => Array ( [ID] => 353023 [sChapURL] => 60 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2018-06-27 07:06:01 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 60 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [5] => Array ( [ID] => 344639 [sChapURL] => 59.2 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2018-04-30 17:42:55 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 59.2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [6] => Array ( [ID] => 340397 [sChapURL] => 59 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2018-03-26 21:26:17 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 59 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [7] => Array ( [ID] => 336994 [sChapURL] => 58 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2018-03-01 23:13:43 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 58 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [8] => Array ( [ID] => 332608 [sChapURL] => 57 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2018-02-02 18:02:28 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 57 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [9] => Array ( [ID] => 326339 [sChapURL] => 56 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2017-12-29 15:14:41 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 56 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [10] => Array ( [ID] => 320959 [sChapURL] => 55 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2017-11-26 23:06:30 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 55 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [11] => Array ( [ID] => 313329 [sChapURL] => 54 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2017-10-01 23:01:21 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 54 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [12] => Array ( [ID] => 308253 [sChapURL] => 53 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2017-08-28 11:52:42 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 53 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [13] => Array ( [ID] => 290933 [sChapURL] => 52 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2017-05-27 16:13:09 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 52 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [14] => Array ( [ID] => 482844 [sChapURL] => 51.2 [Name] => Phần tiếp - Để đứa con vượt qua buổi hoàng hôn [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2020-04-27 21:38:22 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 51.2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [15] => Array ( [ID] => 286630 [sChapURL] => 51 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2017-05-01 00:54:40 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 51 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [16] => Array ( [ID] => 281033 [sChapURL] => 50 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2017-04-03 12:21:44 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 50 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [17] => Array ( [ID] => 482840 [sChapURL] => 49.2 [Name] => Phần sau - Nếu là Illya [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2020-04-27 21:36:11 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 49.2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [18] => Array ( [ID] => 278850 [sChapURL] => 49 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2017-03-16 14:19:51 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 49 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [19] => Array ( [ID] => 482836 [sChapURL] => 48.2 [Name] => Tận cùng của sự cuồng nộ (Phần sau) [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2020-04-27 21:33:33 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 48.2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [20] => Array ( [ID] => 274193 [sChapURL] => 48 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2017-02-08 15:39:42 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 48 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [21] => Array ( [ID] => 482834 [sChapURL] => 47.2 [Name] => Phần sau - Kẻ soán đoạt [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2020-04-27 21:32:36 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 47.2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [22] => Array ( [ID] => 274192 [sChapURL] => 47 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2017-02-08 15:39:24 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 47 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [23] => Array ( [ID] => 482831 [sChapURL] => 46.2 [Name] => Quái vật (Phần 2) [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2020-04-27 21:31:12 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 46.2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [24] => Array ( [ID] => 265161 [sChapURL] => 46 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-11-27 15:00:31 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 46 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [25] => Array ( [ID] => 262322 [sChapURL] => 45 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-11-05 20:11:49 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 45 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [26] => Array ( [ID] => 256085 [sChapURL] => 44 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-09-28 15:35:22 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 44 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [27] => Array ( [ID] => 244569 [sChapURL] => 43 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-08-01 12:25:54 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 43 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [28] => Array ( [ID] => 234810 [sChapURL] => 42 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-06-26 19:58:22 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 42 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [29] => Array ( [ID] => 228617 [sChapURL] => 41 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-05-28 20:37:28 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 41 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [30] => Array ( [ID] => 223184 [sChapURL] => 40 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-04-30 16:37:05 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 40 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [31] => Array ( [ID] => 223183 [sChapURL] => 39 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-04-30 16:36:50 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 39 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [32] => Array ( [ID] => 215178 [sChapURL] => 38 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-03-15 18:50:22 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 38 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [33] => Array ( [ID] => 214502 [sChapURL] => 37 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-03-10 21:06:41 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 37 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [34] => Array ( [ID] => 210819 [sChapURL] => 36 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-02-14 18:14:40 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 36 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [35] => Array ( [ID] => 482817 [sChapURL] => 35.2 [Name] => Bông tuyết tuyên thệ (Phần 2) [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2020-04-27 21:24:28 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 35.2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [36] => Array ( [ID] => 210505 [sChapURL] => 35 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-02-11 22:28:23 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 35 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [37] => Array ( [ID] => 482816 [sChapURL] => 34.2 [Name] => Thứ duy nhất còn sót lại, kẻ mạo danh (Phần 2) [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2020-04-27 21:23:53 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 34.2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [38] => Array ( [ID] => 210129 [sChapURL] => 34 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-02-07 19:54:34 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 34 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [39] => Array ( [ID] => 207845 [sChapURL] => 33 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-01-17 18:01:20 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 33 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [40] => Array ( [ID] => 207239 [sChapURL] => 32 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-01-14 22:02:15 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 32 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [41] => Array ( [ID] => 204751 [sChapURL] => 31 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2016-01-01 21:38:44 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 31 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [42] => Array ( [ID] => 199980 [sChapURL] => 30 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-11-29 18:13:02 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 30 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [43] => Array ( [ID] => 198980 [sChapURL] => 29 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-11-21 05:57:55 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 29 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [44] => Array ( [ID] => 198302 [sChapURL] => 28 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-11-16 10:45:48 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 28 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [45] => Array ( [ID] => 197423 [sChapURL] => 27 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-11-10 06:39:47 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 27 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [46] => Array ( [ID] => 195550 [sChapURL] => 26 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-10-25 05:55:34 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 26 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [47] => Array ( [ID] => 195106 [sChapURL] => 25 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-10-20 16:50:02 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 25 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [48] => Array ( [ID] => 193702 [sChapURL] => 24 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-10-09 20:56:49 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 24 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [49] => Array ( [ID] => 482815 [sChapURL] => 23.2 [Name] => Nhị nhân và song kiếm [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2020-04-27 21:23:25 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 23.2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [50] => Array ( [ID] => 192283 [sChapURL] => 23 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-09-27 12:33:23 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 23 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [51] => Array ( [ID] => 482814 [sChapURL] => 22.2 [Name] => Một bàn tay đưa ra, bàn tay khác cứu lấy [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2020-04-27 21:23:00 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 22.2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [52] => Array ( [ID] => 191524 [sChapURL] => 22 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-09-19 20:57:19 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 22 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [53] => Array ( [ID] => 190714 [sChapURL] => 21 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-09-13 16:51:19 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 21 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [54] => Array ( [ID] => 189633 [sChapURL] => 20 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-09-05 15:14:52 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 20 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [55] => Array ( [ID] => 188758 [sChapURL] => 19 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-09-02 13:35:20 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 19 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [56] => Array ( [ID] => 187988 [sChapURL] => 18 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-08-29 20:20:39 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 18 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [57] => Array ( [ID] => 186927 [sChapURL] => 17 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-08-24 12:03:34 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 17 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [58] => Array ( [ID] => 185409 [sChapURL] => 16 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-08-15 16:50:00 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 16 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [59] => Array ( [ID] => 184482 [sChapURL] => 15 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-08-10 20:26:15 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 15 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [60] => Array ( [ID] => 182642 [sChapURL] => 14 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-08-02 17:40:36 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 14 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [61] => Array ( [ID] => 182018 [sChapURL] => 13 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-07-27 23:40:52 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 13 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [62] => Array ( [ID] => 180801 [sChapURL] => 12 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-07-19 00:00:46 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 12 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [63] => Array ( [ID] => 180141 [sChapURL] => 11 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-07-13 10:27:50 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 11 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [64] => Array ( [ID] => 178745 [sChapURL] => 10 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-07-05 17:12:56 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 10 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [65] => Array ( [ID] => 178268 [sChapURL] => 9 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-07-01 01:06:08 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 9 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [66] => Array ( [ID] => 178267 [sChapURL] => 8 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-07-01 01:06:04 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 8 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [67] => Array ( [ID] => 176500 [sChapURL] => 7 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-06-14 13:16:05 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 7 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [68] => Array ( [ID] => 175781 [sChapURL] => 6 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-06-08 00:38:21 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 6 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [69] => Array ( [ID] => 175072 [sChapURL] => 5 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-06-01 00:24:13 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 5 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [70] => Array ( [ID] => 174411 [sChapURL] => 4 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-05-26 08:50:34 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 4 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [71] => Array ( [ID] => 174410 [sChapURL] => 3.2 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-05-26 08:50:29 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 3.2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [72] => Array ( [ID] => 174409 [sChapURL] => 3.1 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-05-26 08:50:23 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 3.1 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [73] => Array ( [ID] => 162592 [sChapURL] => 2 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-01-25 14:28:09 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 2 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [74] => Array ( [ID] => 161710 [sChapURL] => 1 [Name] => [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-01-17 05:17:54 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 1 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) [75] => Array ( [ID] => 174412 [sChapURL] => 0 [Name] => Special [sProductURL] => fatekaleid-liner-prisma-illya-drei [ProductName] => Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei! [dDate] => 2015-05-26 08:50:49 [iProductID] => 9898 [iStatus] => 1 [intNumber] => 0 [dLastDate] => 0 [iTinhTrangDich] => ) ) [chaps] => Array ( [62.2] => 62.2 [62] => 62 [61] => 61 [60.2] => 60.2 [60] => 60 [59.2] => 59.2 [59] => 59 [58] => 58 [57] => 57 [56] => 56 [55] => 55 [54] => 54 [53] => 53 [52] => 52 [51.2] => 51.2 [51] => 51 [50] => 50 [49.2] => 49.2 [49] => 49 [48.2] => 48.2 [48] => 48 [47.2] => 47.2 [47] => 47 [46.2] => 46.2 [46] => 46 [45] => 45 [44] => 44 [43] => 43 [42] => 42 [41] => 41 [40] => 40 [39] => 39 [38] => 38 [37] => 37 [36] => 36 [35.2] => 35.2 [35] => 35 [34.2] => 34.2 [34] => 34 [33] => 33 [32] => 32 [31] => 31 [30] => 30 [29] => 29 [28] => 28 [27] => 27 [26] => 26 [25] => 25 [24] => 24 [23.2] => 23.2 [23] => 23 [22.2] => 22.2 [22] => 22 [21] => 21 [20] => 20 [19] => 19 [18] => 18 [17] => 17 [16] => 16 [15] => 15 [14] => 14 [13] => 13 [12] => 12 [11] => 11 [10] => 10 [9] => 9 [8] => 8 [7] => 7 [6] => 6 [5] => 5 [4] => 4 [3.2] => 3.2 [3.1] => 3.1 [2] => 2 [1] => 1 [0] => 0 ) [nextchaps] => Array ( [63] => 63.2 [64] => 64.2 [65] => 65.2 ) )