Heaven & Hell Roman Company Chap 3: Chap 2 - Cậu ấy có thể lãng mạn (1)